Bácsflóra Termelőiskola létrehozása a leghátrányosabb helyzetű Bácsalmási kistérségben, TÁMOP 1.4.3.-08/1-2F-2010-0005

 

A Bácsalmási kistérségBácsalmás, Bácsszőlős, Csikéria, Mátételke, Madaras, Katymár, Kunbaja, Tataháza - az országhatár mellett helyezkedik el. A periferális fekvésű, halmozottan hátrányos kistérségben közel 18 ezer lakos él, a megye lakosságának 3,4%-a. A lakónépesség csökken, a munkanélküliség nő. Aktív korúak száma: 11 460 fő, az álláskeresők száma 1431 fő, ebből 796 fő tartósan regisztrált. A kistérség lakosságának átlagos iskolai végzettségi szintje a megyeinél kedvezőtlenebb.

A kistérséget korábban is mezőgazdaság jellemezte. Az ipart, a feldolgozóipari tevékenységek jelentették, a térség üzemei a távoli nagyvárosok gyárainak fióktelepeiként működtek.

A mezőgazdaság is egyfajta önfoglalkoztatás, valamint munkahelyteremtő vállalkozás. Lehetőséget kell biztosítani azoknak a munkanélkülieknek is, akik nem tudják felmérni lehetőségeiket, végzettségüknél fogva nem tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A felvásárló, integráló szervezetek korábbi formái megszűntek, átalakultak. Mivel az általános elszegényedés miatt a termeltetési tevékenységbe sokan segítség nélkül nem tudnak bekapcsolódni, ezért a projekt keretein belül megvalósuló termelőiskolán keresztül különösen fontos szerepet kap az integrátori gyakorlat alkalmazása illetve a partnerségben történő feldolgozási, értékesítési módszerek begyakorlása. A megtermelt javak elsősorban a közösség javát fogják szolgálni, a nagyobb termelési volumen kialakításához egy termelői közösséget kell kialakítani. A termelői közösség folyamatos képzéséhez, további tagok beléptetéséhez nagy szükség lesz a termelőiskola szakmai hátterére. Csak így tudnak majd a termelők a későbbiek során egy TÉSZ-en belül kellő minőségben megtermesztett és félig feldolgozott terményeikkel folyamatos piaci értékesítést megvalósítani.

 

Célunk, a hátrányos helyzetű munkanélküliek számára foglalkoztatási, önfoglalkoztatási lehetőséget teremteni - a helyi adottságok figyelembevételével - 32 fő számára kerti munkás + zöldségtermesztő OKJ-s képzés, 8 fő számára akkreditált kerti munkás képzés 10 fő számára OKJ-s száraztészta-készítő képzés megvalósítása. Az eredményeket Termelőiskola létrehozásával kívánjuk fenntartani, amely a termesztés legmodernebb gyakorlati ismeretein túl, az értékesítésben is segíti a résztvevőket, ezáltal biztosítva számukra stabil megélhetési lehetőséget.

 

A Bácsflóra projekt hosszútávú célkitűzései:

 • Helyi adottságokra épülő foglalkoztatási lehetőségek kidolgozása – segítése
 • Képzettségi szint emelése, felnőttképzési lehetőségekhez való helyi szintű hozzáférés biztosítása
 • Rugalmas, gyakorlatorientált képzési módszerek kialakítása, alkalmazása

Projekt közvetlen céljai:

 • Önfoglalkoztatóvá válás elősegítése, ezáltal min. 5 fő mezőgazdasági őstermelővé válásának generálása
 • Az OKJ-s képzést legeredményesebben elvégzők közül 5-5 fő foglalkoztatása termelésirányítóként, szervezőként
 • A legmodernebb mezőgazdasági ismeretek továbbítása, államilag elismert, vagy akkreditált képzésen való részvétel biztosítása a Bácsflóra Termelőiskola létrehozása és hosszútávú működtetése által (16-16 fő, OKJ-s kerti munkás + zöldségtermesztő képzés, 13 fő OKJ-s száraztészta-készítő képzés, 8 fő akkreditált kerti munkás képzésen való részvétele, összesen: 53 fő)
 • A termelőiskola létrehozásával 10 új munkahely megteremtése
 • A feldolgozottsági szint emeléséhez szükséges fejlesztések, beszerzések megvalósítása

Projektünk közvetlen célja, hogy a létrejövő termelőiskola segítségével az önfoglalkoztatók illetve az ügyesebb vállalkozók, őstermelők, családi vállalkozások a projekt követően egy TÉSZ kialakítása mellet fognak dönteni.

A termelői iskola egy állandó tanácsadói – intézménye lesz a TÉSZ-nek. Ezáltal eredményessé válik a megtermelt javak értékesítése, a piaci igényeknek való megfeleltetést közösen fogják elérni.

Közvetlen cél még az alkalmi/szezonális munkalehetőségek folyamatossá tétele, összehangolása. Ezért döntöttünk a projekt tartalmának bővítése mellett, amelynek keretében száraztészta készítési ismereteket, valamint savanyítási ismereteket is szerezhetnek résztvevőink.


Célcsoportunk

Olyan hátrányos helyzetű, aktív korú, nem foglalkoztatott emberek, akik:

 • 18. életévét betöltött, de még nem érte el az öregségi nyugdíjkorhatárt;

 • Legfeljebb 8 általános, vagy ennél alacsonyabb iskolai osztályt végzett, vagy

 • Elavult szakképzettséggel rendelkezik, azaz a lakóhelyét is magában foglaló Foglalkoztatási Tv. (1991. évi IV. tv.) szerinti ingázási körzetben szakképzettsége iránt nincs kereslet, így szakképzettsége birtokában elhelyezkedésre nincs lehetősége, vagy

 • Az 1997 évi XXVI. sz. tv. 4.a) § alapján fogyatékos személynek minősül, iskolai végzettségétől függetlenül és munkaviszonyban még nem állt vagy,

 • Tartós munkanélküli, vagy pályakezdő esetében 6 hónapig, nem pályakezdő esetében 8 hónapig – nem állt munkaviszonyban, vagy két éven belül munkaviszonyt létesített, de munkaviszonya esetenként a 3 hónapot, összesen az egy évet nem haladta meg, vagy az elmúlt két évben csak közmunka programban és/vagy közcélú, és/vagy közhasznú foglalkoztatásban vett részt.